Behandling

Samtaler

Jeg tilrettelægger altid et samtaleforløb ud fra det behov, barnet eller den unge kommer med og gør meget ud af at have løbende dialog med jer omkring, hvad der virker eller skal justeres. Jeg inddrager oftest forældrene undervejs og har også stor erfaring med netværksmøder eller inddragelse af andre relevante voksne omkring barnet eller den unge. 

Jeg tager udgangspunkt i de metoder, som er relevante i forhold til den problemstilling og har en efteruddannelse inden for kognitiv adfærdsterapi, men trækker også på en lang række andre tilgange. 

 

Vejledning og supervision

Jeg har erfaring med at vejlede og supervisere forældre og fagpersonale. I supervision og vejledning lægger jeg stor vægt på at skabe forståelse for og udbrede viden om vanskelighederne, inden vi sammen kan blive løsningsfokuserede. Det ligger mig meget på sinde, at barnet eller den unge bliver forstået ud fra et perspektiv om altid at gøre sit bedste – og at nysgerrighed på årsagerne til barnets adfærd og eventuelle vanskeligheder er nøgleordet i vejledning og supervision.