Om mig

Jeg er uddannet psykolog i 2010 og har siden da arbejdet med børn, unge og deres familier.

Jeg har mange års erfaring med udredning og behandling af en lang række psykiatriske lidelser fra mit arbejde i psykiatrien og PPR. Jeg har specialiseret mig inden for børneneuropsykologien og den kliniske børnepsykologi.

Jeg inddrager i mit arbejde også skole, pædagoger og andre relevante voksne, når det giver mening i et behandlingsforløb.