Udredning

Bag mistrivsel, lavt selvværd og eventuelt skolefravær  gemmer sig indimellem nogle grundlæggende vanskeligheder, som det kan være nødvendigt at få afdækket. 

Jeg har bred erfaring med udredning af en række neuropsykiatriske lidelser, herunder ADHD, autisme, depression, angst og OCD.

Jeg samarbejder herudover med flere børnepsykiatere omkring udarbejdelsen af neuropsykologiske undersøgelser, som indgår i en bredere, tværfaglig udredning.